Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Νεοελληνική κρατική λαϊκιστική επιπολαιότητα

Πριν από αρκετά χρόνια, οι τηλεοπτικοί μας δέκτες είχαν γεμίσει με ιστορίες ανθρώπων, που καταστράφηκαν από τον τζόγο. Και μια και βρισκόμαστε σε εποχή προηγμένης τεχνολογίας, την τιμητική του είχε ο ηλεκτρονικός τζόγος και, συγκεκριμένα, τα διαβόητα "φρουτάκια", τα οποία εκείνη την εποχή κοσμούσαν κάθε σφαιριστήριο και καφενείο. Οι συνεντεύξεις δεκάδων ανθρώπων, που έχασαν ολόκληρες περιουσίες εξαιτίας του πάθους τους αυτού απασχόλησαν την κοινή γνώμη για αρκετό καιρό, με τη βοήθεια των γνωστών τηλε-εισαγγελέων, που στηλίτευσαν την τότε κυβέρνηση, επειδή δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να παταχθεί αυτή η κατάσταση.
Μπροστά στη λαϊκή κατακραυγή, η τότε κυβέρνηση σύρθηκε στην ψήφιση του Ν.3037/2002, προκειμένου να περιορίσει τον τζόγο. Και, ως είθισται σε παρόμοιες περιπτώσεις, η μπάλα πήρε το σύνολο των ηλεκτρονικών παιγνίων, καθένα εκ των οποίων μπορούσε με τον κατάλληλο μηχανισμό να μετατραπεί σε "φρουτάκι", με αποτέλεσμα να απαγορευτούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η υπόθεση, φυσικά, έφτασε μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το περασμένο καλοκαίρι επέβαλε πρόστιμο στη χώρα μας, ύψους περίπου 3.000.000 ευρώ αλλά και επιπρόσθετο ημερήσιο πρόστιμό, μέχρις ότου η χώρα μας καταργήσει το σχετικό νόμο, ενώ το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κρίνει, ότι η γενική αυτή απαγόρευση, όπως προκύπτει από τον παραπάνω νόμο, αντίκειται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 28 του Συντάγματός μας, σύμφωνα με το οποίο "Oι γενικά παραδεγμένoι κανόνες τoυ διεθνoύς δικαίoυ, καθώς και oι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τoυς με νόμo και τη θέση τoυς σε ισχύ σύμφωνα με τoυς όρoυς καθεμιάς, απoτελoύν αναπόσπαστo μέρoς τoυ εσωτερικoύ ελληνικoύ δικαίoυ και υπερισχύoυν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμoυ", μπορεί κανείς να βγάλει εύκολα τα συμπεράσματά του. Και, βέβαια, να αντιληφθεί, ότι πρόκειται για μια, ακόμα, ελάχιστα τιμητική ενέργεια της χώρας μας.
Πρόσφατα και με αφορμή την περίπτωση του πρώην Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Βουλγαράκη, η νέα κυβέρνηση μελέτησε το ενδεχόμενο της απαγόρευσης συμμετοχής των μελών της, των βουλευτών και των γενικών και ειδικών γραμματέων σε υπεράκτιες εταιρείες, προκειμένου να αποφευχθεί ο προκλητικός πλουτισμός προσώπων, τα οποία συμμετέχουν στην εκάστοτε κυβέρνηση και αποκομίζουν σημαντικά οικονομικά οφέλη, πλέον των νομίμων αποδοχών τους, ένεκα της θέσης τους αυτής (για περισσότερα www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1084379&lngDtrID=244).
Και στις δύο περιπτώσεις, η κυβέρνηση κινήθηκε με βάση ηθικά και μόνο κριτήρια. Η περιλάλητη, πλέον, φράση, που αποδίδεται στον κ. Βουλγαράκη, ότι "το νόμιμο είναι και ηθικό" προκάλεσε πραγματικά αλγεινή εντύπωση σε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος βιώνει καθημερινά τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της συρρίκνωσης της αγοραστικής του δύναμης, ενώ την ίδια στιγμή ο παραπάνω πολιτικός αλλά και αρκετοί άλλοι, τους οποίους ο εν λόγω επεσκίασε, είχαν τη δυνατότητα, λόγω των πολιτικών θέσεων, που κατείχαν, να αυξήσουν την περιουσία τους.
Μόνο που η ηθική δεν μπορεί να υποκαταστήσει το δίκαιο. Για την ακρίβεια, η ηθική αποτελεί ένα εκ των βασικών αξόνων, πάνω στους οποίους κινείται και διαπλάθεται το δίκαιο, πλην, όμως, δεν αποτελεί υπέρτερη του δικαίου αξία, καθόσον δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό της σε αντίθεση με το δίκαιο, το οποίο αποτελεί μια κατάκτηση διαμορφωμένη με την πάροδο του χρόνου, που τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει από το σφιχτό εναγκαλισμό με τα ήθη και έθιμα της κοινωνίας.
Κακά τα ψέμματα, όσο και αν ακούγεται ανήθικο, το δικαίωμα του πλουτισμού δεν μπορεί να απαγορευθεί με την απειλή ποινών. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα σε μια ελεύθερη κοινωνιά, όπου παρέχεται η δυνατότητα στην καθένα να συσσωρεύσει πλούτο, αν αυτός δεν προέρχεται από παράνομες ενέργειες. Μηχανισμοί ελέγχου του πλουτισμού κάθε πολίτη αυτής της χώρας υπάρχουν και μπορούν να τεθούν σε λειτουργία, με την έννοια του ελέγχου πιθανής σύνδεσης του πλουτισμού αυτού με κάποια παράνομη δραστηριότητα, αρκεί να υπάρξει η κατάλληλη βούληση προς τούτο. Με άλλα λόγια, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα ακόμα και ενός πολιτικού η ενασχόλησή του με δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως στόχο την αύξηση του εισοδήματός του, αν αυτές δεν εμπίπτουν σε διατάξεις του ποινικού κώδικα και των πάμπολλων ειδικών ποινικών νόμων, που ισχύουν στη χώρα μας. Αν, τώρα, η έντονη ενασχόληση του εν λόγω πολιτικού με την τσέπη του συνεπάγεται την αμέλειά του ως προς την άσκηση των πολιτικών καθηκόντων του, εναπόκειται στους πολίτες αυτής της χώρας να τον κρίνουν και, ενδεχόμενα, να μην τον ξαναψηφίσουν. Η πραγματικότητα αφήνει μάλλον δυσάρεστα συμπεράσματα για το επίπεδο της κρίσης μας, ακόμα και για αυτή καθαυτή την ύπαρξή της.
Όσον αφορά την κοινή λογική, η οποία φρύαξε στο άκουσμα της παραπάνω φράσης από τον κ. Βουλγαράκη, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε, ότι η κοινή λογική, στο μέτρο που γίνεται δεκτή η ύπαρξη μιας τέτοιας αφηρημένης έννοιας, δεν μπορεί να επιβάλλει συμπεριφορές κατά παράβαση βασικών κανόνων δικαίου. Και, όπως προαναφέρθηκε, το δικαίωμα του πλουτισμού είναι αναφαίρετο, ακόμα και για ένα πολιτικό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα, λόγω της θέσεως, που κατέχει, να έχει ευκολότερη πρόσβαση στις διόδους αυτού του πλουτισμού. Όταν η κοινή λογική, λοιπόν, σύρει την εκάστοτε κυβέρνηση στην ψήφιση νόμων, όπως οι παραπάνω, τότε κανένας δεν θα πρέπει να αποκλείσει αύριο μεθαύριο και όσο συντηρητικοποιείται η κοινωνία μας να ασκηθούν πιέσεις, ώστε να κριθούν παράνομα ως ανήθικα τα γκέι - μπαρ. Το παράδειγμα, βέβαια, είναι τυχαίο αλλά ενδεικτικό της ηθικής, που η κοινή γνώμη επιθυμεί ενίοτε να επιβάλει σε βάρος του νόμου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πολίτη.
Ας παύσουμε, λοιπόν, να διαρρηγνύουμε τα ιμάτιά μας για την ηθική των πολιτικών μας και την κατάπτωση των ηθικών αξιών στον τόπο μας! Διότι ναι μεν δεν πρέπει να αγνοούνται τα παραπάνω φαινόμενα, πλην, όμως, η αντιμετώπισή τους με κατασταλτικά νομικά μέσα όχι μόνο δεν επιλύει το πρόβλημα αλλά φέρνει και την Ελλάδα αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο παραβίασης βασικών κανονων δικαίου, που πηγάζουν, μεταξύ άλλων, και από διεθνείς συμβάσεις και σχετικά νομοθετήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: