Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2008

Δικαστική απόφαση με ελαττώματα

Είδαμε, λοιπόν, εν έτει 2008 να εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία νομιμοποιείται, έστω προσωρινά, η απόσυρση ενός βιβλίου από τις σχολικές βιβλιοθήκες. Δικαστής ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Γαβαλάς και αιτών την απόσυρση του σχολικού βιβλίου ο κ. Πλεύρης, γνωστός για τις ακροδεξιές απόψεις του. Θύμα, το βιβλίο της κας. Έρσης Σωτηροπούλου "ΖΙΓΚ ΖΑΓΚ ΣΤΙΣ ΝΕΡΑΝΤΖΙΕΣ", το οποίο έκρινε ο ανωτέρω δικαστής ότι έχει περιεχόμενο πορνογραφικό και, ως εκ τούτο, ακατάλληλο για παιδικές ψυχές.
Δεν θα σταθώ στην αυστηρή θέση του κ .Προέδρου. Η συντηρητικότητα των απόψεών του δεν είναι κάτι σπάνιο στο δικαστικό χώρο. Απλά, οι περιπτώσεις δικαστών, που καλούνται να κρίνουν, αν συντρέχουν προϋποθέσεις, ώστε να αποσυρθεί κάποιο βιβλίο από την κυκλοφορία ή από κάποια βιβλιοθήκη σπανίζουν. Ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ελάχιστοι, πλέον, αποπειρώνται να εγείρουν οποιοδήποτε δικόγραφο, προκειμένου να ζητήσουν την απόσυρση, προσωρινή ή οριστική, ενός βιβλίου.
Αν κάτι με ενόχλησε, αυτό είναι η κατάφωρα παράνομη ενέργεια του κ. Δικαστού. Κατ' αρχάς, αρμόδιος για την απόσυρση ενός βιβλίου ή εντύπου, είναι ο κατά τόπο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 14 παρ. 3 του Συντάγματός μας. Εκεί απαριθμούνται περιοριστικά οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες δύναται ο κ. Εισαγγελέας να προβεί στην κατάσχεση ενός εντύπου. Εδώ περιλαμβάνεται και η περίπτωση του άσεμνου δημοσιεύματος, όπως και αν ορίζεται αυτό στην εποχή μας. Άρα, ο κ. Γαβαλάς ήταν κατ' αρχάς αναρμόδιος να διατάξει την προσωρινή, έστω, απόσυρση του εν λόγω βιβλίου.
Περαιτέρω, με απασχολεί το γεγονός ότι η αίτηση του κ. Πλεύρη έγινε δεκτή. Και τούτο, διότι αναρωτιέμαι τί έννομο συμφέρον επικαλέστηκε ο κ. Πλεύρης, προκειμένου να στηρίξει την αίτησή του περί απόσυρσης του επίμαχου βιβλίου. Θα μπορούσε να επικαλεστεί έννομο συμφέρον, αν είχε, για παράδειγμα, ανήλικα τέκνα, τα οποία φοιτούσαν σε σχολείο, του οποίου η βιβλιοθήκη περιείχε το ανωτέρω βιβλίο ή ήταν ο ίδιος εκπαιδευτικός και τον απασχολούσε η επαφή των μαθητών του με τέτοια βιβλία. Μόνο που ο κ. Πλεύρης, απ' όσο γνωρίζω, έχει τέκνα μεγάλα σε ηλικία, ήτοι τέκνα, που έχουν ξεμπερδέψει με τις σχολικές υποχρεώσεις τους. Όσο για τον ίδιο τον κ. Πλεύρη, προφανώς θα ήθελε να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην εν γένει διαπαιδαγώγηση των ελληνόπαιδων, πλην, όμως, μάλλον θα πρέπει να είμαστε ευτυχείς, που κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται.
Γεννάται, λοιπόν, το ερώτημα πώς έγινε δεκτή μια τέτοια αίτηση από πρόσωπο, που δε νομιμοποιούνταν στην έγερσή της. Η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος ελέγχεται, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αυτεπαγγέλτως από το δικαστή, ήτοι χωρίς να ζητηθεί από τον αντίδικο με την προβολή ενστάσεως ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο. Συνεπώς, ο δικάσας Πρόεδρος κ. Γαβαλάς παρέβη μια γενική αρχή της πολιτικής δικονομίας μας δεχόμενος μια αίτηση, η οποία ηγέρθη χωρίς να υφίσταται έννομο συμφέρον του αιτούντος.
Και περνάμε, τώρα, στο αντίδικο Ελληνικό Δημόσιο. Από την επαγγελματική μου εμπειρία έχω συνειδητοποιήσει ότι πολλοί από τους παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τους εμμίσθους δικηγόρους των Οργανισμών του Ελληνικού Δημοσίου, που έχουν την ευχέρεια να καταβάλουν παγία αντιμισθία σε συναδέλφους, ώστε αυτοί να τους εκπροσωπούν ανά πάσα στιγμή, δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα και κατάρτιση, ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου. Θα ήταν χρήσιμο, αν τηρούνταν πρακτικά στις δίκες της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων, να διαπιστώναμε, αν προέβαλε ο νομικός παραστάτης του Ελληνικού Δημοσίου την έλλειψη εννόμου συμφέροντος του αιτούντος κ. Πλεύρη. Διότι πολύ φοβούμαι και μακάρι να βγω ψεύτης ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη.
Συμπερασματικά, η πρόθεση του κ. Πλεύρη να αποσυρθεί ένα βιβλίο με, δήθεν, άσεμνο περιεχόμενο, είχε αίσιο αποτέλεσμα όχι τόσο διότι είμαστε ένα κράτος, του οποίου οι λειτουργοί διακατέχονται από ναζιστικές αντιλήψεις (διότι και αυτό το έχω ακούσει από υπερασπιστές των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα) όσο διότι κάποιοι δικαστές δεν γνωρίζουν το Νόμο. Και δεν είναι ανάγκη οι δικαστές, τύπου κ. Γαβαλά, να είναι οπαδοί και υμνητές του ναζισμού, για να εκδώσουν μια τέτοια απόφαση. Αρκεί απλά να μην έχουν επαρκή νομική κατάρτιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: